МЦО ПРАЈТ
547

Е-Кампањата за Е-Младинско Учество на МЦО, денес со фокус на последната стратешка област на ЛСМ на Општина Охрид

Е-Кампањата за Е-Младинско Учество на МЦО, денес со фокус на последната стратешка област на Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид.
Што опфаќа со стратешката цел ,,Подобрување на условите за живот на млади од ранливи групи на граѓани”?
Која активност е вклучена во стратешката цел ,,Подобрување на условите за живот на млади од сиромашни”?
семејства
На што е насочена во стратешката цел 3 ,,Подобрување на условите за живот на младите од руралните
средини”?
Бидете во тек со младинските политики, креирани токму за подобрување на младинскиот стандард.
Тагови:

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави