Повелете во Младински Центар Охрид

Младинскиот Центар Охрид е место каде се спроведуваат програми кои ќе ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите, информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите.

Пишете нѝ

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field