Инфо за МладиКултураМЦО ПРАЈТ
217

„Самуилова тврдина – Охридската безвременска цитадела“

Самоилова тврдина

Охридската тврдина, симболот на градот без кој не може да се замисли неговата урбанистичка физиономија и историја е една од најголемите средновековни фортификациски градби во Македонија. Со своите утврдувања и ѕидини го зафаќа целиот охридски рид. Од сите страни, со исклучок на јужната, која е свртена кон езерото, ритчестиот дел на градот бил заштитен со високи ѕидови и кули во должина од три километри, сè до близу охридското пристаниште.

Самуиловата тврдина служела како застрашувачко одбранбено упориште, управувајќи со стратешка позиција со поглед на Охридското Езеро и околниот пејзаж. Неговите масивни камени ѕидови, кули и порти сведочат за воената моќ и инженерската генијалност на неговите градители, обезбедувајќи увид во турбулентните времиња во кои бил подигнат.

Тврдината го достигнала својот зенит за време на владеењето на цар Самуил, кој ја трансформирал во политички, административен и културен центар на империјата. Во рамките на неговите ѕидини, Самуиловиот двор напредувал, привлекувајќи научници, уметници и достоинственици од целиот византиски и словенски свет.

Најстариот историски податок за градот Лихнид (античкото име на Охрид) и самата тврдина потекнува од античкиот историчар Ливиј, од 209 година п.н.е., каде се говори дека тврдината веќе била изградена и функционирала во сите пресудни моменти од историјата на градот. Хроничарот Малх (Малала) во 478 година забележал дека вака утврдениот град имал силна одбранбена моќ поради што остроготскиот крал Теодорих Амалеецот, во својот воен поход кон Нов Епир не успеал да го освои Лихнид “затоа што градот лежел на утврдено упориште и изобилувал со извори меѓу ѕидиштата”.

Остатоците од таа најстара тврдина се потврдени со археолошките ископувања кога се констатирани камени блокови, наредени од внатрешната и надворешната страна покрај северниот бедем на денешната цитадела, во правец југоисток-северозапад.

Денес Самуиловата тврдина е омилено културно наследство и популарна туристичка атракција во Охрид. Посетителите можат да ги истражат неговите лавиринтски премини, да се искачуваат на неговите кули и да се восхитуваат на панорамскиот поглед на Охридското Езеро и градот Охрид. Во тврдината се сместени и археолошки остатоци, вклучувајќи фрагменти од антички градби, цркви и утврдувања, кои нудат увид во нејзиното повеќеслојно минато.

За жителите и посетителите, Самуиловата тврдина го отелотворува духот на Охрид, стои како симбол на издржливоста, издржливоста и трајното наследство од минатото на Македонија. Тоа е место каде што историјата оживува, поканувајќи ги посетителите да се нурнат во безвременската убавина и интригите на ова античко упориште со поглед на брегот на Охридското Езеро.

Работно време:
Зимски период: од 01 Ноември до 30 Април во една смена од 09:00 до 15:30 часот, неработен ден: понеделник
Летен период: од 1 Мај до 31 Октомври од 09:00 до 15:30 часот прва смена, и од 13:30 до 20:00 часот втора смена, неработен ден: понеделник

#ИстражетеГоОхрид

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави