Инфо за МладиКултураМЦО ПРАЈТ
179

„Лапидариум: Охридската порта до античките богатства“

Музејско-културен центар „Лапидариум”

По повод јубилеите 485 години од постоењето на општиот музеј на Охридската архиепископија” (1516 година) и “50 години од формирањето на Народниот музеј во Охрид” (1 мај 1951 година) како и по повод Светскиот ден на музеите, 18 мај, изграден е и промовиран Музејскиот културен центар “Лапидариум” во Охрид, прв од ваков вид во Република Македонија.

Овој објект е лоциран и вклопен во постоечките висински разлики на просторот од западното двориште на Куќата на Робевци, во дворното место на зградата во која бил формиран (односно обновен) музејот во Охрид.

Лапидариумот го зема своето име од латинскиот збор „lapides“, што значи камења или натписи, како одраз на неговиот фокус на камени споменици и археолошки остатоци. Музејот е сместен во историска зграда, сам по себе доказ за архитектонското наследство на Охрид, и има внимателно курирани изложби кои ја прикажуваат културната разновидност и уметничките достигнувања на регионот.

Посетителите на Лапидариумот можат да се восхитуваат на сложено врежани релјефи, накитени надгробни споменици и монументални натписи кои сведочат за културните размени и историските настани кои го обликувале регионот низ вековите. Од римски мозаици и византиски икони до средновековни надгробни споменици и отомански артефакти, експонатите на музејот ги рефлектираат различните влијанија што оставиле свој белег на културниот пејсаж на Охрид.

Покрај постојаната колекција, Лапидариумот е домаќин на привремени изложби, предавања, проекции, поетски читања и други културни настани кои ги ангажираат посетителите во истражувањето на богатото наследство на Македонија. Преку едукативни програми и иницијативи за информирање, музејот се стреми да ја промовира свеста и благодарноста за археолошките богатства на Охрид кај локалното население и кај туристите.

Адреса: Ул. “Цар Самоил” бр. 62, 6000 Охрид.
Работно време: Се отвара по најава на посетители и манифестации

#ИстражетеГоОхрид

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави