Потпишан меморандум за соработка со ОЕМУЦ ,,Св. Наум Охридски“

На 6 февруари Младински Центар Охрид потпиша меморандум за соработка со ОЕМУЦ ,,Св. Наум Охридски“ – Охрид.

Целта на меморандумот е да овозможи успешно спроведување на активности во интерес на младите, преку взаемна соработка.

МЦО понуди простор за работа, дружба и креирање, како и тим за поддршка при реализација на конкретни активности, настани и идеи.

Директорот на училиштето Г-дин Сашо Недески се запозна со оските на делување кои се есенцијални за зголемување на младинското учество, т.е младинско информирање, неформално образование, култура, безбедност,  вработување и претприемништво, за секој млад човек, на кои МЦО става акцент.

Со овој меморандум само се официјализираше веќе воспоставената успeшна соработка.

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави