Инфо за Млади
152

МАГНА објавува оглас за ТЕХНИЧАР НА ОБЈЕКТ

МАГНА објавува оглас за работна позиција –  ТЕХНИЧАР НА ОБЈЕКТ.

Клучни одговорности:

 • Спроведува општи поправки на згради вклучувајќи поставување, одржување и поправка на опрема во објектот;
 • Справување со електрични дефекти, инсталации и превентивно одржување;
 • Одржување на компресори и опрема за ладење на процесите, ОВК инсталации;
 • Следење на системот за заштита од пожари и БМС (Систем за управување со згради);
 • Влезен провајдер за оптимизација на растенијата и процесите;
 • Задолжен за спроведување и документирање на поправките и одржувањето;
 • Одговорен за повторувачки испити;
 • Предлага и учествува во изборот на нова опрема и усвојувањето на нови технологии;
 • Дава извештаи по барање;
 • Други задачи кои ги доделува работодавачот.
 • Клучни квалификации / барања.

Клучни квалификации / барања:

 • Техничко образование;
 • Најмалку 2-годишно работно искуство во производството;
 • Добри вештини за решавање проблеми;
 • Аналитичко и сеопфатно размислување и актерски вештини;
 • Добри англиски комуникациски вештини;
 • Тимски играч.

Активен до: 15.10.2023

Повеќе детали на следниот линк.

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави