Инфо за Млади
308

Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ објавува оглас за H R администрација.

Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ објавува оглас за HR администрација.

Клучни одговорности

 • Помага со секојдневните административни задачи на HR одделот, вклучувајќи управување со записите на вработените, ажирање на HR базите на податоци и организирање на досиејата на вработените;
 • Управува со временскиот и присутниот систем;
 • Помага во развојот и одржувањето на HR политиките и процедурите, обезбедувајќи усогласување со локалните закони и регулативи за труд.
 • Комуницираат со промените и ажурирањето на вработените според потребата;
 • Регистрирање и дерегистрација на статусот на вработување во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија;
 • Помага на остатокот од HR тимот со различни проекти, истражувања на EOS и други иницијативи како што е потребно;
 • Поддршка за внатрешни и надворешни ревизии за HR процесите;
 • Подготвување на преглед и извештаи по барање на менаџерот на HR.

Клучни квалификации / барања

 • Универзитетско образование (бакалауреат) – Право, Економија, Психологија, HR или друга релевантна област;
 • Обука на Академијата за човечки ресурси (ќе се смета за предност);
 • Силно познавање на трудовото право, Колективниот трудов договор и соодветните закони;
 • Работното искуство како HR администратор или слична HR улога ќе се смета за предност;
 • Напредно знаење во Microsoft Office (Word, Excel) пакет ;
 • Знаење во примената на ERP системите;
 • Потребно е професионално искуство на слична позиција;
 • Течен англиски за комуникациски вештини;
 • Аналитичко и сеопфатно размислување и акциони вештини;
 • Издржлив, ориентиран кон резултатите и тимски ориентиран.

Активен до: 21.10.2023

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави