Инфо за Млади
107

 LTH Леарница има потреба од Технолог на Одржување

 LTH Леарница има потреба од ТЕХНОЛОГ НА ОДРЖУВАЊЕ.

Одговорности:

 • Рутински инспекции на опремата и машините, идентификација и проактивно решавање на потенцијалните проблеми.
 • Превентивно одржување за да се обезбеди сигурност и ефикасност на опремата за производство.
 • Дијагностицирање, решавање проблеми и поправка на механички системи.
 • Соработка со меѓуфункционални тимови со цел имплементирање на подобрувања и модификации за подобрување на перформансите на опремата.
 • Одржување точна евиденција за активностите за одржување, вклучувајќи работни налози, прирачници за опрема и нивоа на залихи.
 • Брза реакција на дефекти на опремата и на итни случаи за да се минимизира времето на застој.
 • Обезбедување обука за производствениот персонал за правилно користење на опремата и процедури за одржување.
 • Мотивирани за трендовите во индустријата и најдобрите практики со цел препорака и имплементација на иницијативи за континуирано подобрување.

Квалификации:

 • Диплома по Машинско инженерство или сродна област.
 • Докажано искуство како инженер за одржување во производствена или производна средина е голема предност.
 • Силно познавање на механички, електрични и хидраулични системи.
 • Способност да чита и толкува технички прирачници, нацрти и шеми.
 • Умешен во користење на софтвер за управување со одржување.
 • Одлични вештини за решавање проблеми и одлучување.
 • Силни комуникациски и интерперсонални вештини.
 • Автоконтрола и способност за соработка во тимска средина.

Придобивки:

 • Конкурентна плата
 • Динамична и колаборативна работна средина
 • Бонуси за работна успешност
 • Исплата на новогодишен надоместок
 • Доброволно приватно здравствено осигурување
 • Развој на ниво на групација
 • Сигурност во вработувањето
 • Топол оброк.

Активен до: 26.04.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави