Инфо за Млади
74

КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од Специјалист за стратешки набавки (Strategic Buyer)

КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од Специјалист за стратешки набавки (Strategic Buyer).

Работни задачи и одговорности:

 • Идентификување на можности за заштеда, нивна реализација во согласност со поставените таргети на КОСТАЛ групацијата како и евиденција на заштедите на месечно ниво во системите на КОСТАЛ.
 • Одговорност за селекција на добавувачи за репроматеријали потребни за производството на КОСТАЛ.
 • Годишни преговори со добавувачи за остварување на таргетите за заштеди.
 • Преговарање во однос на условите во стандардните договори на КОСТАЛ групацијата (Warranty Agreement, Terms and Conditions, Logistics and Quality guidelines) како и преговарање на цените како дел од долгогодишните договори за набавки на директни материјали со нови и постоечки добавувачи во согласност со валидните упатства во КОСТАЛ групацијата
 • Селекција на добавувачи на директни материјали и компоненти според правилата и процедурите на КОСТАЛ групацијата
 • Изработка на “cost break down” анализа за негативните промени на цените и репортирање на резултатите од таквата анализа до Менаџерот за набавки.
 • Проактивно учество во проектните тимови за промена или иплементација на нови директни материјали, со цел материјалите да бидат навремено набавени според временската линија во проектот со минимален ризик и трошоци на застареност од постоечкото портфолио на одобрени добавувачи.
 • Активна соработка со одделението за квалитет на добавувачи при оценка на постоечките и потенцијални добавувачи и нивните системи за квалитет осигурувајќи дека истите се способни да го обезбедат нивото на квалитет на материјалите кои ги испорачуваат до КОСТАЛ.
 • Учествува во изготвување на краторочни и долгорочни планови за директни материјали на фабриката како и следење на реализацијата во однос на план.
 • Изготвување на анализа за ризици за добавувачите според валидните инструкции во КОСТАЛ групацијата.
 • Следeње и идентификување на можности за подобрување на перформасите на добавувачите за директни материјали во согласност со IATF 16949 и ISO 14001 стандардите за квалитет како и подготовка на планови со корективни мерки за развој на добавувачите, доколку е потребно.
 • Изготвување на нарачки и рамковни нарачки за потребните материјали во согласност со “Purchasing Terms & Conditions”
 • Поддршка на сите засегнати одделенија во случај на проблеми при испорака на материјали и обезбедување на соодветна реакција од страна на добавувачот во дадената критична ситуација.

Образование, искуство, вештини:

 • ВСС од техничките науки или економски науки
 • Најмалку 3 години искуство во набавки на директни материјали преферирано во автомобилска или слична индустрија.
 • Напредно работење во SAP MM Module ќе се смета за предност.
 • Искуство со комплексни ценовни преговори и анализи на трошоци ќе се смета за предност.
 • Искуство со комплексни системи за снабдување и логистика ќе се смета за предност.
 • Познавање на Microsoft Office производи (Word, Excel, Power Point и E-Mail – Outlook);
 • Одлично познавање на англиски јазик (чита, пишува, говори);
 • Спремност за патување и подолг престој на обука во странство.

Што обезбедуваме:

 • Конкурентни примања на македонскиот пазар;
 • Здраво и безбедно работно опкружување;
 • Приватно здравствено осигурување;
 • Сигурност на вработувањето;
 • Доследно почитување на прописите од областа на работните односи;
 • Можности за натамошно професионално усовршување и кариерен развој;
 • Обезбеден превоз и исхрана во фабричкиот ресторан.

Активен до: 08.04.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави