Инфо за Млади
142

КОСТАЛ има потреба од контролор

Клучни оперативни одговорности, задолжително (и не се ограничува на следниот список):

 • Подготовка и ажурирање за пресметките за основните трошоци за постојните и новите претстојни производи;
 • Учество на проектните состаноци за нови проекти кои се фокусираат на подготвување / поддршка на анализата на трошоците;
 • Подготовките се засновани на сценариото производствени пресметки, пресметки на одлуки, извештаи за статусот и развиените целни трошоци/целни цени користејќи го животниот циклус на производот (PLC);
 • Поддршка на РОИ пресметки, донесување или купување одлуки;
 • Поддршка во стандардизацијата на пресметките на ниво на групата;
 • Поддршка во развојот на ДКФ и ИРР пресметки на проекти.

Потребни квалификации:

 • Идеалниот кандидат би имал релевантна универзитетска диплома за бизнис администрација / Индустриско инженерство и професионална обука, студирање, понатамошно или дополнително професионално образование или искуства.

Дополнителни вештини:

 • Напредни компјутерски вештини (Excel), познавањето на SAP системот е предност;
  ТЦ/ПЦМ системот е предност;
 • Искуството за управување со проекти се смета за предност;
 • Силна аналитичка и решавачка компетентност;
 • Способност за работа на крајните рокови под притисок;
 • Тимски играч, проактивен, добро мотивиран;
 • Течнен говор на македонски и англиски јазик, познавањето на германски јазик е предност;
 • Искуството во производството на слична позиција ќе се смета за значајна предност.

Активен до: 10.08.2023

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави