Изложба на фотографии во МЦО

Младински Центар Охрид во соработка со Регионален зелен центар Охрид почнувајќи од денес ја отвори изложбата на фотографии како дел од проектот „Мапирање и управување со трската во Охридското Езеро“.

Главна цел на проектот кој го реализираше РЗЦО е соодветно управување со појасите на трска во басенот на Охридското Езеро, што подразбира нивно мапирање и заштита. Водечки специфични цели се креирана јавна свест за значењето на трската и подигнување на степенот на законска заштита.

Изложбата  во МЦО ќе биде отворена до 20 април.

Исто така на следниот линк можете да го гледате филмот кој ги прикажува убавините и значењето на трската за биодиверзитетот, потребата од нејзина соодветна заштита, како и моменталната состојба на појасот на трска во Охридското Езеро, кој го изработи  Регионалниот зелен центар Охрид.

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави