ЕкологијаЕколошкиКреативен Клуб
40

Светски ден за Заштита на Животната Средина – Рециклирање на стара облека во торби за пазарење

5 Јуни – Светски ден за Заштита на Животната Средина.
Денес, во Младински Центар Охрид, се реализираше Креативна Работилница за рециклирање/преработување на стара облека во торби за пазарење.
 Ресурсите на земјата се ретки и ограничени и оттука се тежнее кон одржливост, односно одржлив раст и развој, каде економскиот напредок, социјалната вклученост и заштитата на животната средина се избалансирани за да се обезбеди одржлива иднина.
На работилницата активен придонес дадоја учениците на три основни училишта: ООУ. ,,Кочо Рацин”, ООУ. ,,Григор Прличев” и ОУ. ,,Живко Чинго”.
 На креативен начин се изработија торби за пазарење, со што се стави акцент на нужноста од колективна свест во насока на Заштита на Животната Средина.
 There is no planet B.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави