ЕкологијаМЦО ПРАЈТ
90

Ре-Кре-Арт – Креативни работилници за рачна изработка на накит во МЦО

На 26.06.2024 и 27.06.2024 во просториите на Младински Центар Охрид со најмладите изработуваме накит од монисти и реупотребливи материјали во соработка со Beach Film Festival.

Преку реупотреба на материјали се стави акцент и на круцијалноста од рециклирање и одржлив раст и развој.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави