МЦО ПРАЈТ
83

Младински круг – Уметност, култура и изразување

На 11 декември се реализраше последниот младински круг, предвиден за оваа година на тема: Уметност, култура и изразување.
Целта беше да се поттикне креативноста кај младите, дискутирање за улогата на уметноста и културата во општеството и истражување на патишта за младинско изразување и културна размена.
Со овој младински круг се затвора серијата на младински кругови за 2023 година во МЦО.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави