МЦО ПРАЈТ
111

Младински круг тема 3: Образование и развој на вештини

Младински круг тема 3: Образование и развој на вештини: Истражување начини за подобрување на образовните системи, промовирање на доживотното учење и решавање на јазот во вештините кај младите во светот кој брзо се менува.
Младинскиот круг ќе се одржи во Младински Центар Охрид (Conference Room) во петок, 10 ноември 2023 година, од 12:00 до 14:00 часот.
Ве очекуваме!

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави