МЦО ПРАЈТ
107

Промовиран ПРИРАЧНИКОТ за ученичко учество

На 06 декември 2023 година, Младински Центар Охрид го промовораше ПРИРАЧНИКОТ за функционирање на ученичка / младинска заедница.

Прирачникот за функционирање на ученичка / младинска заедница, е наменет за сите училишта, заедници на паралелки, ученички заедници и парламенти, одделенски раководители, како и за стручните служби, кои требада бидат главните носители, поддржувачи и промотори на демократската партиципација на учениците во училиштето.

На настанот присуствуваа претставници на ученичките / младински заедници и нивните координатори (професори) од три средни училишта во Општина Охрид: ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ , СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ и РЦСОО „Ванчо Питошески“.

Пред присутните им беше презентиран начинот за правилна и детална употреба на прирачникот со цел да помогнеме во промовирањето на активно и демократско учество на младите во младинската заедница.

Прирачникот содржи ресурси за градење капацитети и ефективна примена на правата на учениците во образовниот систем.

Ученичкото учество и организирање треба да се интегрираат во статутот на секое училиште.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави