Кариерно советување во МЦО

На 17 март во Младински Центар Охрид се одржа работилница за кариерно советување со наслов „Мојот кариерен избор“.

Учесниците имаа можност да научат:

  • Што е кариерно советување?
  • Како изгледа циклусот на кариерно планирање?
  • Што треба да направат за да донесат правилна информирана одлука за идна кариера ?

 

Работилницата ја реализираа Марија Коваческа и Ана Топeнчарова Коваческа, Меѓународно сертифицирани светници за развој на кариера.

На работилницата учесниците направија самопроценка преку пополнување прашалници, креираа своја визија за нивната иднина и поминаа низ циклусот на кариерно планирање.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави