МЦО ПРАЈТ
73

Е-Кампања: Стратешка Област – Здравје и здравствена заштита

Е-Кампањата за Локалната Стратегија на Млади на Општина Охрид со Стратешка Област: Здравје и здравствена Заштита, која содржи две стратешки цели.
Кои стратешки цели ги содржи оваа стратешка област?
Кои се активностите кои се вклучени во овие стратешки цели?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави