Национална Кампања за Унапредување на Положбата на Младинските Центри – Промоција на Младински Центри

Во склоп на Национална Кампања за Унапредување на Положбата на Младинските Центри продолжуваме со промоција на центрите кои фигурираат во Македонија.
Младински Центар Битола – Започна со работа во 2023 година и истиот функционира преку соработка на три организации: Сфера Интернационал, ИМКА и МКЦ.
Неговото мото е – Место за можности и потенцијали.
Локациран е кај поранешen „Бизнис инкубатор“ во МЗ „Велко Влаховиќ“ на улицата „Крушево“ бр.5 – во центарот на градот.
Секоја организација предложува различни програми и го обезбедува секој аспект од развојот што им е потребен на младите.
Работи на програми за: образовна поддршка, рекреативни активности, ангажирање на младите и неформално образование.
Тимот се состои од сертифицирани младински работници.
Инспирирај! Активирај! Промени!
Tags:
You might also like:
Like this article? Share with your friends!

Read also: