МЦО ПРАЈТ
112

E-Кампања за Младинско Учество – Локална Стратегија за Млади на Општина Охрид

E-Кампањата на МЦО за Е-Учество, продолжува со Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид.
Која е наредната Стратешка Област на Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид?
Што содржи истата?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави