Стејт департмент-Биро за меѓународна безбедност: Решавање на Празнините во трговијата и безбедноста на WB6

 

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Решавање на Празнините во трговијата и безбедноста на WB6

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Стејт департмент-Биро за меѓународна безбедност

КРАЕН РОК:

04 март 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Целта на оваа НОФО е да ги реши празнините во Западен Балкан Шест (ВБ6 – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија) за лиценцирање и спроведување на стратешката трговска контрола (СТЦ) и царинската контрола, како и граничната безбедност за доведување на регулативите на ВБ6 во подобро усогласување со стандардите на Европската унија (ЕУ) .

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Дозволеноста за ова NOFO е ограничена на образовни и истражувачки институции и САД
  • Непрофитни/невладини организации (невладини организации) предмет надел 501 (в) (3) од даночниот кодекс на САД,
  • Странски образовни и истражувачки институции, домашни и странски профитни организации (мора да се откажат од хонорар/профит), и странски непрофитни/невладини организации и меѓународни невладини организации.

БУЏЕТ:

400.000 долари.

ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=%09SFOP0009300

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: