Peace Nexus Foundation: Call for applications Western Balkan

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Call for applications Western Balkan

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Peace Nexus Foundation

КРАЕН РОК:

11 јуни 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

За да останат активни организациите мора да бидат силни внатрешно и подготвени да се адаптираат. Сепак, ова често е тешко да се постигне бидејќи оперативните притисоци се создаваат и го отежнуваат наоѓањето време и ресурси за инвестирање во внатрешниот развој. Затоа обезбедуваме институционална поддршка за развојот на Западен Балкан од 2014 година. Во овие несигурни времиња, PeaceNexus верува дека е од критично значење да се продолжи со инвестирање во организации и иницијативи насочени кон социјална кохезија. Според овој повик, сакаме да продолжиме да обезбедуваме храбри организации и иницијативи со просторот за „дишење“ и ресурси за да станеме посилни внатрешно. Ние веруваме дека нашата поддршка на процесот може да биде важна во помагањето на организациите да се приспособат на промената на околностите.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Локален или регионален јавен ентитет
  • Фондација
  • Мултилатерална организација
  • Медиумска организација
  • Мрежа

БУЏЕТ:

до 40.000 CHF (во просек 25.000 CHF)

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2023/05/2023-WB-Call-General-Overview.pdf

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: