ЕУ: Граѓански фонд за иновации 2024

Инфо за Младински Организации
176 views

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Граѓански фонд за иновации 2024

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

25 јануари 2024 година.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Таа има за цел да ги поддржи новите идеи во граѓанското општество, да ја зајакне нивната видливост и да ги интегрира во NECE, растечка паневропска мрежа на граѓански едукатори.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Примарни млади граѓански едукатори (под 35 години) и млади невладини организации (под 3 години постоење)

БУЏЕТ:

10.000 илјади евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: