Европска Комисија: Програма за граѓани, еднаквост, права и вредности (CERV)

Инфо за Младински Организации
187 views

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програма за граѓани, еднаквост, права и вредности (CERV)

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европска Комисија

КРАЕН РОК:

24 април 2024 година, до 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Да се бориме против насилството, вклучувајќи насилство врз основа на пол и насилство врз децата

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

За да бидат прифатени, апликантите мора:

− да бидат правни лица

– земјите-членки на ЕУ (вклучувајќи ги прекуокеанските земји и територии (ОСТ))

− земји кои не се членки на ЕУ: − земји поврзани со Програмата CERV или земјите кои се во тековни преговори за договор за асоцијација и каде договорот стапува во сила пред потпишувањето на договорот

БУЏЕТ:

За приоритет 1 – грантот на ЕУ за кој се аплицира не може да биде понизок од 1 000 000 евра и повисок од 2 500 000 евра.

За другите приоритети за кои се аплицира грантот на ЕУ не може да биде понизок од 100 000 евра и повисок од 1 000 000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: