Американска амбасада во Северна Македонија: Алумни програма за иновации FY 2024

Инфо за Младински Организации
158 views

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Алумни програма за иновации FY 2024

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Американска амбасада во Северна Македонија

КРАЕН РОК:

30 јануари 2024 година.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Види во повикот

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Амбасадата на САД во Северна Македонија објавува отворен натпревар за минатите учесници („алумни”) на американските програми за размена финансирана од владата и владата на САД за поднесување апликации до Фондот за иновации на алумни ангажманите за 2024 година (AEIF 2024).

БУЏЕТ:

Вкупна достапна сума: 70.000 долари

Наградите може да се движат од минимум 5.000 долари до максимум 35.000 долари.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: