Еколошки
475

Регионален зелен центар Охрид

Здружението за заштита и одржлив развој Регионален зелен центар Охрид е непрофитна, невладина организација со седиште во Охрид. Регионалниот зелен центар (РЗЦ) е регистриран во Март 2019 година, но е и сукцесор на извидничката организација во Охрид со искуство во спроведување на активности за заштита и унапредување на животната средина посебно во сливот на Охридското Езеро и поширокиот Дримски Басен.

Најважните активности, всушност, се поврзани со спроведување и организација на одбележувањето на Денот на Дрим 2019, 2020, 2021 но и учество во мониторинг активности за квалитетот на водите во Езерото и водотеците во сливот на пандемијата.

 

Email: [email protected]

Телефонски број: +389 76 489 868

Facebook: https://www.facebook.com/greencenterohrid

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави