Организации за млади
57

СТУДИЈА „ИНТЕРКУЛТУРНО И ДИГИТАЛНО ИСКУСТВО: КЛУЧНИ ФАКТОРИ ЗА МЛАДИНСКО АНГАЖИРАЊЕ“ на Коалиција СЕГА

Со задоволство ја споделуваме со вас студијата за интеркултуралност, резултат на долга посветена соработка, насловена: „Интеркултурно и дигитално искуство: клучни фактори за младинско ангажирање?“ – Изготвена од страна на Коалиција на младински организации СЕГА.

Прочитајте ја студијата на следниот линк: https://www.eclosio.ong/wp-content/uploads/2024/06/Etude-Connexion-s_EN.pdf

Оваа студија се фокусира на истражување за интеркултуралноста од различни перспективи како доживувања и обликувања од различни актери: без разлика дали се научници, политичари, граѓанско општество или, поконкретно, млади луѓе и младински работници.

Како цел на оваа студија е да го анализираме степенот до кој интеркултуралноста, особено кога е олеснета со дигиталната технологија, може да поттикне подлабок општествен ангажман кај младите. Контекстот на повеќе земји на оваа публикација, исто така, ни овозможи да ги сфатиме поимите за интеркултуралност во различните национални контексти.

Оваа студија е спроведена од Олфа Чедли од Eclosio (Белгија), во соработка со Engagé-e-s & Déterminé-e-s (Франција), Тунискиот форум за зајакнување на младите (Тунис) и Коалиција на младински организации СЕГА (Северна Македонија), како дел од проектот Connextion, финансиран од програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави