Uncategorized
300

“Демократско учество на младите во креирање на можности и политики за вработување” – ПОРАКА НОВА

Дискусија на тема Демократско учество на младите во креирање на можности и политики за вработување” во рамки на проектот NEUEYT за младинско учество кој го имплементира “ПОРАКА НОВА”.
На настанот се дискутираше за тоа колку младите се запознаени со политиките за вработување и можностите и кој е нивниот придонес за намалување на невработеноста.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави