Uncategorized
131

Недела на млади – Практична работилница за рециклирање

Во склоп на програмата Недела на Млади, во чест на “Меѓународниот ден на млади”, на 08.08.2023, во 09:30ч, во дворот на МЦО, се реализираше – Практична работилница за рециклирање, во соработка со Енхелеус Лихнид во , при која се стави акцент на важноста од оддржлив развој, бидејки ресурсите со кои располагаме се ретки и органичени и токму нивна пренамена е нашето решение.
На истата, од гуми за велосипеди се изработија каиши во само неколку чекори, при што на креативен начин ставивме акцент на есенцијалноста од Рециклирање.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави