Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка: Проект СМАРТ

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Проект СМАРТ

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка

КРАЕН РОК:

31 јули 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Општа цел на проектот СМАРТ Балкан е да придонесе кон зајакнување на партиципативните демократии и евроатлантските интеграции во Западен Балкан преку зајакнување и поттикнување на граѓанските организации и мрежите на граѓанските организации за посилна и поактивна улога во создавање на мирни и инклузивни општества за одржлив развој во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Оперативните грантови се наменети за граѓанските организации кои се со среден капацитет и се делотворни и кои вршат значајни влијанија во полето на безбедноста и стабилноста и/или доброто владеење и имаат потенцијал за уште поголемо влијание:

  • да биде правно лице и
  • да врши непрофитна дејност и
  • да биде граѓанска организација која делува во едно или повеќе релевантни тематски полиња во однос на Повикот за аплицирање за Оперативен грант, со исклучок на политички, верски и религиозни организации, како и локални претставништва на меѓународни организации и
  • да биде граѓанска организација основана во Северна Македонија и
  • да има минимум 3 години искуство во полето на овој повик и
  • да биде претежно ориентирана кон застапување.

БУЏЕТ:

од 306,000 NOK до 1,020,000 NOK (околу 30.000 – 100.000 EUR)

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: