Европска извршна агенција за образование и култура: Erasmus+

Инфо за Младински Организации
143 views

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Erasmus+

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европска извршна агенција за образование и култура

КРАЕН РОК:

06 февруари 2024 година, до 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Промовирајте заеднички европски вредности утврдени во членот 2 од Договорот за Европската Унија и зајакнат европски идентитет со спојување на новата генерација Европејци кои се способни да соработуваат и работат во рамките на различни европски и глобални култури, на различни јазици, и преку граници, сектори и академски дисциплини.

Да се постигне значителен скок во квалитетот, перформансите, привлечноста и меѓународната конкурентност и да се овозможи длабока институционална трансформација на вклучените европски високообразовни институции и да се придонесе за европската економија на знаење, вработувањето, креативноста, културата и благосостојбата со најдобро искористување на иновативните педагогии и стремејќи се да го направи свесниот квадрат реалност.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

− Правни субјекти.

− Земјите-членки на ЕУ (вклучувајќи ги прекуокеанските земји и територии (OCTS)).

− Земји кои не се членки на ЕУ: трети земји поврзани со Програмата Еразмус+ (вклучувајќи ги и земјите од ЕЕА), земјите кои се во тековни преговори за договор за асоцијација на програмата “Еразмус+” и каде договорот стапува во сила пред потписот на грантот (листа на учесници земји)

− Земји кои не се членки на ЕУ: Трети земји од Западен Балкан не се поврзани со програма

БУЏЕТ:

189 200 000 евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: