Образовни институции во Охрид

СОСУ „Св. Кирил и Методиј“

305 views

Училиштето се наоѓа во Охрид на ул. „Мите Богоески“ бр. 2.

Работно време: од понеделник до петок помеѓу 7:00 и 19:00 часот.

Тел: +389 46 262 724.

email адреса: [email protected]

Related Articles

No results found.