УНЕСКО: Култура и креативност за Западен Балкан (CC4WBs)

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Култура и креативност за Западен Балкан (CC4WBs)

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

УНЕСКО

 

КРАЕН РОК:

31 март 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Во согласност со перспективата за проширување на ангажманот на ЕУ со Западен Балкан, оваа заедничка програма ќе промовира културен дијалог и ќе го зајакне социо-економското влијание на културниот и креативниот сектор во Западен Балкан. Преку мултисерискиот пристап кој е насочен кон јавните власти, приватниот сектор и организациите на граѓанското општество во културата, заедничката програма (1) ќе ги подобри перформансите на културниот и креативниот сектор во Западен Балкан; (2) ја зајакнува културната соработка во рамките и со Западен Балкан и (3) го зајакнува инклузивното културно наследство за локален развој. Конечни корисници ќе бидат граѓаните на Западен Балкан.

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Јавни институции (музеи, галерии, театри, институти за заштита на културното и природното наследство, универзитети, културни институции, истражувачки институти, туристички канцеларии и други, во согласност со легислатива), локалните власти (општините/градовите) од Корисниците на ИПА од Западен Балкан.
  • Организации на граѓанското општество: фондации и непрофитни организации, регистрирани во една или повеќе од ВБ ИПА корисници.

БУЏЕТ:

Финансиски праг I – до 5.000 EUR

Не е потребно кофинансирање.

 

Финансиски праг II – од 5.001 до 30.000 EUR

Со минимум 10% од потребното кофинансирање.

 

Финансиски праг III – од 30.001 до 50.000 EUR

Со минимум 15% од потребното кофинансирање.

 

Финансиски праг IV – од 50.001 до 80.000 EUR

Со минимум 20% од потребното кофинансирање.  

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://en.unesco.org/node/358306

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: