UN Woman: Доверителски фонд на ОН за ставање крај на насилството врз жените

Инфо за Младински Организации
105 views

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Доверителски фонд на ОН за ставање крај на насилството врз жените

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

UN Woman

КРАЕН РОК:

01 февруари 2024 година.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

  1. Подобрување на пристапот за жените и девојките до суштински, специјалистички, безбедни и соодветни мултисекторски услуги.
  2. Подобрување на спречувањето на насилството врз жените и девојчињата преку промени во однесувања, практики и ставови.
  3. Зголемување на ефикасноста на легислативата, политиките, националните акциони планови и одговорноста на системите за спречување и ставање крај.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Доверителскиот фонд на ОН само ќе ги прифати апликациите од Организациите на граѓанското општество со специјализирано знаење и експертиза  од работа на одбрана и застапување за правата на жените и/или девојчињата и елиминирање на насилството врз жените и девојчињата. Се очекува организациите да имаат најмалку пет години релевантно програмско искуство во областа на ставање крај на насилството врз жените и/или девојките. Организацијата мора да обезбеди информации за својата техничка експертиза и искуство во оваа област, како дел од нејзината примена, вклучувајќи објаснување на нејзината историја и искуство работејќи на ова прашање и бројот и CV  на персоналот со вештини.

БУЏЕТ:

Помеѓу 150.000 и 1.000.000 долари.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: