Инфо за Млади
39

ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ има потреба од транспортен работник

ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ има потреба од транспортен работник.

Опис на работното место:

 • Одговорен за сортирање, усмерување, утовар и растовар на товар до и од воздухоплов во контекст на правилата за безбедност, компаниските прописи и процедури и во склад со инструкциите дадени од страна на Контролорот на Опслужување на Воздухоплови.

Вештини:

 • Познавање на системот: DCS-спарување на багаж
 • Добра физичка кондиција
 • Комуникациски вештини
 • Тимска работа
 • Добро познавање на организацијата
 • Професионалност и одговорност
 • Почитување и работна етика
 • Организациски вештини и менаџирање со време
 • Ориентираност кон корисници

Потребни квалификации:

 • Средно Образование (IV степен)
 • Сертификат за познавање на Англиски јазик – мин. ниво А2
 • Организациски вештини и тимска работа

Лиценци со кои мора да се стекне:

 • Сертификат за стручно оспособување за Рендген оператор издаден од страна на ТАВ Македонија
 • Обука за опасни материи наменета за персонал од обезбедување, Категорија 12
 • Оперативна безбедност во безбедносно ограничена зона
 • Возач во воздухопловна/безбедносно ограничена зона​

Услови:

 • Работното време е организирано во смени.

Активен до: 20.05.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави