Инфо за Млади
40

ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ има потреба Транспортен Работник

ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ има потреба Транспортен Работник.

Основни одговорности:

 • Утовар/истовар на воздухолови според инструкциите дадени од Контролорот на Опслужување на Воздухоплови.
 • Сортира багаж во сортирница за багаж
 • Помага во опслужување на патници со намалена способност за движење.
 • Поставува подметнувачи на воздухопловите.
 • Се грижи за чистотата на аеродромската платформа, го отстранува сметот од воздухопловите и од аеродромската платформа
 • Го известува Контролорот на Опслужување на Воздухоплови за сите неправилности при опслужување на воздухопловите.
 • По потреба работи на одржување на треванати површини во рамките на аеродромскиот комплекс, пред терминална и административна зграда, приодни и излезни патишта од аеродромскиот комплекс.
 • По потреба извршува работни задачи во службата за зимското одржување, учествува во работењето, активностите и извршувањето на постапките на Зимската служба на аеродромот согласно лиценците, уверенијата и сертификатите кои ги поседува;
 • По потреба извршува работни задачи при внесување и изнесување на лица со посебни потреби во и од воздухоплов.
 • Одговорност за извшување на работата согласно системите за управување со квалитет, задоволство на клиентите и животната средина
 • Вршат и други работи по наредба на претпоставените раководни лица.

Опис на работното место:

 • Одговорен за сортирање, усмерување, утовар и растовар на товар до и од воздухоплов во контекст на правилата за безбедност, компаниските прописи и процедури и во склад со инструкциите дадени од страна на Контролорот на Опслужување на Воздухоплови.

Вештини:

 • Познавање на системот: DCS-спарување на багаж
 • Добра физичка кондиција
 • Комуникациски вештини
 • Тимска работа
 • Добро познавање на организацијата
 • Професионалност и одговорност
 • Почитување и работна етика
 • Организациски вештини и менаџирање со време
 • Ориентираност кон корисници

Потребни квалификации:

 • Средно Образование (IV степен)
 • Сертификат за познавање на Англиски јазик – мин. ниво А2
 • Организациски вештини и тимска работа

Лиценци со кои мора да се стекне:

 • Сертификат за стручно оспособување за Рендген оператор издаден од страна на ТАВ Македонија
 • Обука за опасни материи наменета за персонал од обезбедување, Категорија 12
 • Оперативна безбедност во безбедносно ограничена зона
 • Возач во воздухопловна/безбедносно ограничена зона​

Услови:

 • Работното време е организирано во смени.

Активен до:

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави