Стејт департмент -Биро за меѓународна безбедност: ExBS Балканска логистика и поддршка на SME

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

ExBS Балканска логистика и поддршка на SME

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Стејт департмент -Биро за меѓународна безбедност

КРАЕН РОК:

04 март 2023, до 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Целта на оваа награда е да обезбеди координирани логистички услуги, да вклучи избор на експерти за предметни прашања (SME), да го поддржи програмирањето на ExBS во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грција, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Белегот на ЕxBS на Балканот е поволноста за искористување, во повеќето случаи, на регионалните тренери без трошоци, поврзани со инклузивната логистичка поддршка на ExBS, за градење и зајакнување на партнерскиот капацитет во три клучни столба – управување со стратешка контрола на трговијата, царинско спроведување и операции за погранична безбедност.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Белегот на ЕxBS на Балканот е поволноста за искористување, во повеќето случаи, на регионалните тренери без трошоци, поврзани со инклузивната логистичка поддршка на ExBS, за градење и зајакнување на партнерскиот капацитет во три клучни столба – управување со стратешка контрола на трговијата, царинско спроведување и операции за погранична безбедност.

БУЏЕТ:

1.235.251 долари.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=345207

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: