МЦО ПРАЈТ
45

Работилници за Декупаж – РЕ КРЕ АРТ

На 01.07 и 02.07 во просториите на Младински Центар Охрид во соработка со Beach Film Festival Ohrid се реализираа две работилници за Декупаж од реупотребливи материјали кои беа едни од низата на РЕ КРЕ АРТ.
*Изработките ќе бидат изложени на Beach Film Festival Ohrid.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави