Австриската агенција за развој и Шведската агенција за меѓународна развојна соработка ЦРПМ: Јавен повик за аплицирање за Градење Капацитети и Суб-грантирање за родово одговорно буџетирање и финансирање во услови на кризи

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Јавен повик за аплицирање за Градење Капацитети и Суб-грантирање за родово одговорно буџетирање и финансирање во услови на кризи,

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Австриската агенција за развој и Шведската агенција за меѓународна развојна соработка

ЦРПМ:

КРАЕН РОК:

07 април 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Општата цел на проектот е да ги подобри јавните заложби за родово одговорна климатска акција и да го зголеми расположливото финансирање за спроведување на родово одговорна климатска акција во регионот на Западен Балкан и Република Молдавија.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Граѓански организации – ГО регистрирани во една од седумте вклучени држави: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Молдавија, Црна Гора и Србија – по можност: женски организации, тинк-тенк, организации кои работат со јавни набавки, еколошки организации, машки организации, организации кои работат на спроведување на Резолуцијата 1325 на ОН и агендата за жени, мир и безбедност.

БУЏЕТ:

Национални грантови – 8.000 евра

Регионални грантови – 25.000 евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: тука.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: