ОБСЕ – Кралство Норвешка, Република Полска и Големото Војводство Луксембург: Прв отворен повик за предлози за младинскиот меѓу-културен уметнички фонд

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Прв отворен повик за предлози за младинскиот меѓу-културен уметнички фонд

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ОБСЕ – Кралство Норвешка, Република Полска и Големото Војводство Луксембург

КРАЕН РОК:

30 април 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Севкупната цел на Младинскиот меѓукултурен фонд за уметност (YiAF) е зајакнување на капацитетот на младите низ етничката поделба за промовирање на меѓуетнички дијалог, граѓански вредности и борба против дискриминацијата преку уметнички активности и меѓукултурни иницијативи. YIAF ќе дистрибуира грантови на избрани ГО кои работат со момчиња и девојки и културни организации со силни резултати во областите на моќта на младите и промовирањето на граѓанските вредности преку уметноста и меѓу-културните активности.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

НВО, општините, културни фондации.

БУЏЕТ:

До 7.000 евра по апликација/повик

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: