Инфо за Млади
255

Охрид Органикс има потреба од агроном во култивација

Охрид Органикс има потреба од агроном во култивација.

Работни задачи и одговорности:

 • Следење на системот за култивација преку одржување на документи во системот, вклучувајќи: Барања, налози, работни упатства, записи, обрасци, стандардни оперативни постапки, политики за квалитет, протоколи, спецификации за квалитет итн;
 • Редовна проверка на просториите за одгледување на канабис за медицински цели за знаци на лоша состојба, инфекција, болест како и други проблеми кои може да влијаат на идеалните услови за одгледување;
 • Секојдневно набљудување на растенијата за утврдување на нивната состојба;
 • Обука на нови вработени и следење на нивната ефективност и ефикасност;
 • Одржување, контрола и следење на електронската документација генерирана преку соодветен софтвер за одгледување и контрола на производството.
 • Планира производство, суровини и материјални ресурси за процесите на култивација.

Потребни квалификации:

 • ВСС (дипломски или постдипломски студии во областа на земјоделство, Факултет за земјоделски науки и храна – земјоделски инженер за поледелство)
 • Минимум 1 година соодветно работно искуство во полето на култивација на земјоделски култури и/или канабис за медицински цели;
 • Солидно познавање и работење со мерни инструменти и пропратна опрема која се користи во култивација на канабис;
 • Солидно познавање на MS Office – пакетот и интернет пребарувачите;
 • Познавање на англиски јазик (писмена и усна комуникација);
 • Способност за самостојна работа, развиени аналитични способности, внимание на детали, посветеност, организациски и комуникациски способности, ентузијазам за нови знаења и техники.

Активен до: 05.03.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави