Инфо за Млади
68

Охрид Органикс има потреба од организатор на производство

Вработување во Производство во Фармацевтска индустрија

Работни задачи и одговорности:

 • Следење на системот за производство преку одржување на документи во системот, вклучувајќи: Барања, налози, работни упатства, записи, обрасци, стандардни оперативни постапки, протоколи итн;
 • Контрола и следење на документација поврзана со ин-процес контрола во производство;
 • Работа со аналитички инструменти и опрема за процесирање;
 • Изведува и надгледува фази во технолошкиот процес на фармацевтско производтсво;
 • Планира суровини и материјални ресурси за производство.

Потребни квалификации:

 • ВСС (дипломски или постдипломски студии во областа на фармација/хемија);
 • Минимум 1 година соодветно работно искуство во полето на производтво, фазно производство, готови фармацевтски форми, примарна и секундарна амбалажа;
 • Солидно познавање и работење со аналитички инструменти и лабораториска опрема;
 • Солидно познавање на MS Office – пакетот и интернет пребарувачите;
 • Познавање на англиски јазик (писмена и усна комуникација);
 • Способност за самостојна работа, развиени аналитични способности, внимание на детали, посветеност, организациски и комуникациски способности, ентузијазам за нови знаења и техники.

При изборот за најповолен кандидат ќе биде спроведен процес на селекција проследен со тестирања и интервјуа.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на следнава e-mail адреса: [email protected]

 

Активен до: 28.03.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави