МЦО ПРАЈТ
196

Недела на Млади – Работилница за Младинско Учество со ЛМ Совет и ЛМ Собрание на Општина Охрид

На 07.08.2023, со почеток во 11ч, во просториите на МЦО се реализираше првата активност во склоп на Недела на Млади.
Работилница за Младинско Учество, каде земаа учество ЛМ Совет и ЛМ Собрание.
Стана збор за Законот за Младинско Учество и Младински Политики, колку учесниците се запознаени со истиот, неговата имплементираност и нивниот директен удел во самата функционалност.
Која е целта на законот и како тие можат да придонесат до негова максимизација?
Впрочем, стана збор и за потребите на младите на локално ниво и како тие сами да излобираат за нивно решение.
Тагови:

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави