Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка: Јавен повик за грант за Национална интервенција – СМАРТ БАЛКАН

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Јавен повик за грант за Национална интервенција – СМАРТ БАЛКАН

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка

КРАЕН РОК:

15 февруари 2023 до 23:59 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Општа цел на Проектот е да придонесе за зајакнување на партиципативните демократии и евроатлантските интеграции во земјите од Западен Балкан преку зајакнување на граѓанските организации (ГО) и мрежите на ГО за посилна и поактивна улога во создавањето мирни и инклузивни општества за одржлив развој во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово , Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Да биде правно лице и
  • Да е непрофитна организација и
  • Да биде граѓанска организација , со исклучок на политички, верски и религиозни организации , како и локални претставништва на меѓународни организации и
  • Да е основано во С. Македонија и
  • Да биде директно одговорно за подготовка и имплементација на проектот, да не е посредник при проектната имплементација.

 БУЏЕТ:

Од 30.000 до 53.230 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор:https://gmp.smartbalkansproject.org/calls/21?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informacii_za_go&utm_term=2023-01-30

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: