МЦО ПРАЈТ
381

Ментално здравје и младите

На иницијатива на учениците од IX одделение од ООУ “Кочо Рацин”- Охрид , вчера се одржа предавање во Младински Центар Охрид, како втор дел на оваа иницијатива.

 

Учесниците имаа можност да дознаат повеќе на оваа актуелна тема, бидејќи менталното здравје ја вклучува нашата емоционална, психолошка и социјална благосостојба и истото е појдовна основа за здрава општествена средина.

 

Благодарност и до Теодора Алексиоска – лиценциран клинчки психолог.

Менталното здравје и негово максимизирање денес е предизвик на секоја индивидуа, кое произлегува од брзото темпо на живот, околината и самата глобализација, која како свои придобивки носи и ризици.

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави