Потпишан меморандум за соработка со СУП Клуб Охрид

На 1 март Младински Центар Охрид потпиша меморандум за соработка со СУП Клуб Охрид.

 

Целта на меморандумот е да овозможи успешно спроведување на активности во интерес на младите, преку взаемна соработка и имплементација на програмски активности и настани од двете страни.

Со овој меморандум ќе се овозможи:

  • Ширење и унапредување на едукација за подигнување на еколошката свест, културно издигнување и спортско образование на што поголем број млади од Охрид;
  • Подигнивање на свеста кај јавноста за вредностите и значењето на културата, спорт, екологија, комуникација особено за младите;
  • Поттикнување на спортскиот и културен дух кај младите
  • Запознавање, препознавање и справување со предизвиците кои ги носат спортот, екологијата и културата;

 

МЦО понуди простор за едукација, работа, дружба и креативност, како и тим за поддршка при реализација на конкретни активности, настани и идеи.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави