Меѓународен ден на образованието 2023

Петтиот Меѓународен ден на образованието се одбележува на 24 јануари 2023 година под тема: „Да се инвестира во луѓето, да се даде приоритет на образованието“.

Образованието е човеково право, јавно добро и јавна одговорност.
Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 24 јануари за Меѓународен ден на образованието, во знак на прослава на улогата на образованието за мир и развој.
Без инклузивно и правично квалитетно образование и доживотни можности за сите, земјите нема да успеат да постигнат родова еднаквост и да го прекинат циклусот на сиромаштија што остава зад себе милиони деца, млади и возрасни.
Денес, 244 милиони деца и млади не одат на училиште, а 771 милион возрасни се неписмени. Се крши нивното право на образование и тоа е неприфатливо.
Време е да се трансформира образованието.

За целта и темата на овој Меѓународен ден на образованието 2023та издвојуваме неколку изјави на дел од охридските професори и наставници:
– Светлана Голабоска, професор по Македонски јазик и литература (ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид)
– М-р Перчо Божиновски, професор по Македонски јазик и литература (РЦСОО „Ванчо Питошески“ – Охрид)
– Весна Маркоска, професор по Економска група на предмети (СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид)
– Стефан Каневче, професор по Латински јазик (ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид)
– Јованка Анѓелкоска, професор по Граѓанско образование (ООУ „Кочо Рацин“ – Охрид)
– Ирена Ралева-Најдевска, професор по Македонски јазик и литература (ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид)

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави