Инфо за Млади
709

МАГНА вработува ОПЕРАТОР ВО ПРОИЗВОДСТВО

МАГНА вработува ОПЕРАТОР ВО ПРОИЗВОДСТВО

Главни одговорности:

 • Склопување на делови составени од механички и електрични компоненти
 • Работа со производствени алатки за штрафење, работа со алатки со компримиран воздух, работа со механички преси и хидраулични преси
 • Визуелна инспекција според ISO стандарди за автомобиска индустрија
 • Асемблирање на производи на производствена линија, основно одржување и чистење на алатки и машини
 • Ракување со интеракциски програми за следење на производство преку екрани на допир
 • Навремено известување и реакција при грешки и застои кон Тим лидер
 • Сетирање и работа со рачни , полу автоматски и автоматски алатки и машини
 • Периодична проверка на квалитетот на производите
 • Проверка на деловите според спецификации и толеранции дадени од страна на финален купувач и интерни стандарди
 • Работа според зададени работни инструкции и почитување на стандардизирана работа
 • Работа според зададени стандарди за безбедност
 • Одржување на чиста работна околина според 5C стандарди
 • Навремено известување и ескалација при застои и проблеми
 • Почитување на сите здравствени, безбедносни и стандарди за екологија според правилата на Магна
 • Работа според дефинирани стандарди за производство произлезени од MAFACT системот
 • Дополнителни задачи и одговорности коишто ќе бидат дефинирани од страна на Тим лидер

Потребно искуство:

 • Способност за самостојна работа како и работа во тим
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови
 • Способност за работа со минимум надзор
 • Познавање и следење на инстукции креирани според принципот за стандардизирана работа
 • Умешност при работа и склопување на ситни механички и електрични делови

Што нудиме:

 • Организиран превоз и топол оброк
 • Обуки и стекнување на нови вештини
 • Можности за интерни унапредувања
 • Отворена и динамична корпоративна култура
 • Бонус систем
 • Приватно здравствено осигурување

Повеќе детали за огласот и начинот на аплицирање на следниот линк.

Активен до: 31.08.2023

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави