Инфо за Млади
51

MAGIC има потреба од ТЕХНОЛОГ ВО ПРОИЗВОДСТВО

MAGIC има потреба од ТЕХНОЛОГ ВО ПРОИЗВОДСТВО.

Работни задачи и обврски: 

 • Ги огранизара работниците и прави план за работа
 • Одговорен е за квалитетот и квантитетот на производството
 • Развивање на контролата и квалитетот на производите и процесите
 • Развој на нови производи
 • Требува суровини и амбалажа за дневно производство
 • Редовно евидентира присутни и отсутни работници и исполнување на норми; застој на машини и причини за истите
 • Одговара за дисциплина во работатата и користење на работното време
 • Води евиденција за производство и следливост на производот
 • Запознаен e со принципите на HACCP и останати стандарди како и обврските од ЗБЗР и истите ги спроведува (контролира) и ги применува во работењето

Потребни квалификации:

 • ВСС Технолошки науки
 • Работно искуство предност
 • Предност ќе имаат кандидатите со место на живеење во Охрид.

Активен до: 10.07.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави