Инфо за Млади
163

ЛТХ има потреба од ИНЖЕНЕР ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Во ЛТХ Леарница отворено место за  Инженер за контрола на квалитет.
Лтх објавува оглас за вработување:
Опис на активности:
 • Имплементација на постапки за контрола на квалитетот на производите во соработка со производство, подготовка на контролната документација, акции за подобрување на квалитетот на процесите
 • Идентификува неусогласености и превзема превентивни мерки, предлага корективни мерки за отстранување на неусогласеностите во процесите, воведува нови системи за обезбедување на квалитетот.
 • Врши контрола на системската документација во поглед на барањата на стандардите кои се имплементираат во компанијата
 • Врши модерација на FMEA системот и решава рекламации
 • Обезбедува соодветни обуки, насоки и совети со цел производниот тим да го постигне бараниот квалитет
 • Обезбедува и врши подготовка на податоци,анализи и извештаи за подготовка на годишните интерни и екстерни аудити (редовни и вонредни)

Останато:

 • Компетитивни месечни примања, обезбеден топол оброк
 • Покриени трошоци за превоз до работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • Во случај кандидатот да доаѓа од друг град, можност за покривање на трошоци за сместување
 • Исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • Исплата на новогодишен надоместок
 • Награди и бонуси согласно покажани резултати
 • Доброволно приватно здравствено осигурување

Квалификации:

 • Универзитетска диплома од техничките науки (апсолвенти)– Машински Инженери имаат предност
 • Одлично познавање и активна примена на англискиот јазик ( германски ќе се смета за предност)
 • Способност за читање и разбирање на цртежи, упатства и спецификации
 • Познавање на работа со компјутери, МSOffice (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), способност за математичко и статистичко решавање на проблеми од областа
 • Организација на време, високо ниво на иницијативност и комуникација, способност за работа со рокови.

Специфични квалификации:

 • Работно искуство од областа од 1 година како инженер за квалитет во автомобилска индустрија се смета за предност.

Услови за работа:

Позицијата бара користење на заштитна опрема, работа 40h неделно/ 8h дневно, работа со рокови и комуникација со купувачи (англиски јазик задолжително познавање и говорење).

Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид, административни и производни капацитети.

Активен до: 01.08.2023

Повеќе детали на линкот.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави